Vad betyder karat?

När du köper smycken avgörs priset ofta av metallens karat och ädelstenens carat. Vad betyder egentligen karat? Är det någon skillnad på karat och carat? Det finns mycket att hålla reda på när du köper smycken. Här hjälper vi dig att reda ut begreppet karat.

karat

Priset för smycken kan variera otroligt mycket. En ring med en sten kan kosta ett par hundralappar eller flera miljoner. Det finns nämligen många olika faktorer som påverkar smyckets värde. Karat och carat är två av dessa. Karat är en enhet som används för att beskriva hur hög guldhalten är i smycket. Carat däremot är en viktenhet för diamanter och andra ädelstenar. Gemensamt för de båda är att ju högre värde, desto bättre och dyrare smycke.

  • Karat är en en internationellt standardiserad enhet
  • 24 karat är den högsta karathalten som guld kan uppnå
  • Guld är nästan alltid blandat med andra metaller i smycken

Karat – enhet som anger hur hög guldhalten är

Karat, ofta förkortat k, är en internationell enhet som används för att andra hur hög guldhalten är i ett smycke eller i ett föremål. 24 karat är den högsta halten guld vilket innebär alltså att det är rent guld. Däremot används rent guld sällan i smycken eftersom det är för mjukt.

Rent guld, som är 24 k, är alldeles för mjukt för att användas vid tillverkning av smycken. Därför blandas guld med andra metaller, exempelvis silver, koppar och palladium. Dessa metaller kallas för legeringsmetaller och kan även användas för att ändra färgen på guldet.

18 karat guld är en hög guldhalt som är vanligt förekommande i högkvalitativa smycken. Det innebär att smycket innehåller 75 procent rent guld och 25 procent legeringsmetaller. För att ett smycke ska få kallas ”guldsmycke” i Sverige måste det ha en karathalt på åtminstone 9 karat. Smyckets karathalt anges med en stämpel i form av en tresiffrig kod.

  • 24 karat = 100% guld. Används i princip aldrig i smycken. Den tresiffriga koden för rent guld är 999.
  • 18 karat = 75% guld. Används i exempelvis vigsel- och förlovningsringar och andra finare smycken. Den tresiffriga koden är 750.
  • 14 karat = 58,5% guld. Används i vardagssmycken. Den tresiffriga koden är 585.
  • 9 karat = 37,5% guld. Minsta karathalt för guldsmycken i Sverige. Den tresiffriga koden är 373.

Carat – viktenheten för diamanter

Karat förväxlas ofta med carat som är en annan enhet som används för smycken. Carat är en viktenhet som används för diamanter och andra ädelstenar. Carat förkortas ofta som ct. En carat motsvarar 200 milligram eller 0.2 gram. För att precisera vikten på stenen kan enheten även delas in i points. En point motsvarar 0,01 carat. 1 carat är således 100 points. Generellt kostar en ädelsten mer högre carat den har, men även slipning, färg och klarhet påverkar priset. En av de största diamanterna som någonsin upptäckts är The Cullinan Diamond som vid upptäckten hade 3 106 carat. Den styckades sedan i 105 delar varav en av delarna, The Great African Star, ingår i den kungliga spiran i en av de brittiska kronjuvelerna. The Great African Star har 530,2 carat och värderas till minst 400 miljoner kronor.