DIAMOND INFORMATION

DE 4 C'NA

Inga två diamanter är exakt lika, främst på grund av att ädelstenar är naturliga produkter. Det finns dock faktorer som används för att klassificera diamanter, de berömda 4 C'na: Cut, Color, Clarity och Carat.

21DIAMONDS DIAMANTKVALITET

Vi väljer bara diamanter som uppfyller de mest populära diamantkvalifikationerna enligt bästa pris och kvalitet-förhållanden. För oss är det också mycket viktigt att alla våra diamanter är 100% konfliktfria och att vi vet dess ursprung.

COLOR

Color: Diamantens värde är starkt beroende på dess färg. Ju mer transparent den är, desto mer värdefull. Detta mäts genom diamantens "transparens", ett värde som definieras av Gemological Institute of America (GIA). GIA skalan börjar med D, vilket innebär att stenen har en gulaktig till brunaktig färg, och slutar med G och H, som innehåller diamanter med små inneslutningar som bara experter kan se. Alla våra diamanter har klassificeringen G-H. G-H.

CUT

Cut (Slipning): Det är tack vara slipningen som diamanter får sitt berömda glitter. Det är speciellt viktigt för diamanterna att uppnå en professionell och ren slipning eftersom det endast är denna slipning som kan få diamanten att riktigt glittra.

Det finns många typer av sliptekniker, så som prinsess, oval, navette och droppformad slipning men den mest kända är en briljantslipning med 57 fasetter.

CLARITY

Clarity: Diamantens klarhet definieras av antalet inneslutningar fångade inne i diamanten. Perfekta diamanter, även kända som "felfria", är extremt sällsynta och dyra. Man kvalificerar en diamant som felfri när det inte går att upptäcka inneslutningar efter en tiofaldig förstoring. Generellt är regeln: ju färre innslutningar, desto högre diamantkvalitet. Klarhet är kvalificerad i en skala från VVS1 - flera inneslutninger, till SI2 - få innslutningar. Våra diamanter faller under katgorin SI1, vilket betyder att de inte har innslutningar som är synliga för blotta ögat.

CARAT

Carat: Diamantens storlek mäts genom sin vikt. En carat motsvarar 0,2 gram, och ska inte förväxlas med den enhet med samma namn som används för att mäta renheten av guld. Klassiska förlovningsringar har antingen en fjärdedelskarat, halv karat eller en karat.